torsdag 25 juni 2009

Personlighetstest

Var inne hos midsommar och hittade en länk till där jag kunde göra en personlighetstest. Det här resutlatet fick jag. Jag kan ju säga att det både låter som mig, men samtidigt inte. Kan också säga att inget av mina yrken finns med i de jag passar i. Inte den yrkeskategori som jag har hade tidigare och inte heller den ny som jag nyss utbildat mig till. Räknar nu inte med att vara en hora förstås. Fast inte ens det passar ju in på den här personlighetstypen. Får nog göra om testen i morgon och se om något ändrats tills dess. Kan ju vara så att mitt humör i dag spelar roll:-)) Får hoppas på det...Däremot kan jag erkänna att "midsommar" har lyckats få in mitt ny yrke i sin personlighetstyp:-(

Din personlighetstyp:
Logiskt sinnade, kreativa tänkare. Kan bli mycket entusiastiska över teorier och idéer. Strävar ofta att bringa klarhet i teoretiska frågor. Värderar kunskap, logik och kompetens mycket högt. Tystlåtna och reserverade. Svåra att komma inpå livet. Individualister. Ointresserade av ledarskap och makt. Deras analytiska förmåga gör det lätt för dem att upptäcka samband som andra inte ser. Fungerar bäst när de uppmuntras att använda sin fantasi och förmåga till kritiskt tänkande.
Karriärer som skulle kunna passa dig:
Fysiker, kemister, biologer, fotografer, strateger, matematiker, universitetslärare, programmerare, animatörer, tekniska skribenter, ingenjörer, jurister, brottsplatsutredare, skribenter, artister, psykologer, systemvetare, utredare, besiktningsmän, lantmätare.

0 kommentarer: